Jobb förändrar människors liv

Här samlar vi berättelser som handlar om vägen till första jobbet, kompetensutveckling i en förändrad arbetsmarknad och integration genom jobb.


Läs vår hållbarhetsrapport här

Samarbete för praktikplatser åt nyanlända

Äntligen jobb har målet att sätta 500 nyanlända i arbete och praktik under 2018. Samarbetet, på initiativ av ManpowerGroup i Sverige och med stöd av Tillväxtverket, samlar ett tiotal stora svenska företag.

Äntligen jobb_Blogg

Sveriges företag har brist på arbetskraft och vi måste bli bättre på att ta vara på den kompetens som nyanlända besitter. Genom att utveckla den kompetensen gör vi vägen till jobb kortare. Det tjänar såväl människorna själva som företagen på, och därmed hela samhället, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup i Sverige.

Initiativet Äntligen jobb syftar till att snabbare etablera nyanlända på arbetsmarknaden, bland annat genom att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare. Nyanlända får snabb validering av sin kompetens följt av en praktikplats där kompetensen kan utvecklas. Därefter är de nyanlända redo för ett jobb, antingen på det företag som erbjudit praktikplatsen eller som konsult.

Äntligen Jobb var tidigare ett projekt som enbart riktade sig till utlandsfödda akademiker, ABB har länge varit ett av de drivande företagen i projektet. Tidigare i år tog ManpowerGroup initiativet till ett omtag där alla kompetenser är välkomna. Bland andra deltar ABB och Steinbrenner & Nyberg tillsammans med ManpowerGroup. Målet för 2018 är att introducera 500 personer i det svenska arbetslivet, samtidigt som antalet förmedlade jobb ska öka kraftigt.

– Ständig utveckling av kompetens skapar konkurrenskraftiga organisationer. Vi deltar i Äntligen jobb för att vi vet att mångfald skapar framgångsrika företag, säger Maria Brithon Brinck, HR-direktör på ABB Sverige

 

×